Byggmesteren Tromsø

Har du lyst til å bygge et hus som ingen andre har maken til? Mange spirende nybyggere tenker i disse banene om sin drømmebolig. Like mange slår det fort fra seg fordi en normal oppfatning er at både arkitektkostnad og byggekostnad for denne type bygg er høy.

Vi hos Byggmesteren Tromsø har utviklet et konsept hvor vi tilbyr egendesigna boliger til ferdighuspris. 

Vårt lavpris egendesignkonsept har sitt fundament i høy kompetanse innen arkitektonisk formgivning og konstruksjon. Vår prosjektutvikler Kjell Skog har 25 års erfaring som byggmester. De siste årene har tegning og prosjektutvikling vært en viktig del av hans bidrag i bedriften.

Konseptet innebærer et helt bevisst prinsipp for byggets bærekonstruksjon og byggedetaljer, hvor hovedmålet er å holde byggekostnaden nede. Et viktig poeng er at prisingen skjer fortløpende i skissefasen slik at du har kontroll med kostnadsbildet for hele prosjektet også tidlig i planleggingsfasen. Vi jobber planmessig:

  • Gjennomgang av rammebetingelser i reguleringsplan og øvrige bestemmelser
  • Befaring tomt
  • Gjennomgang av dine ønsker/tanker/tegninger og økonomisk ramme for prosjektet
  • Med bakgrunn i en felles enighet om veien videre inngår vi en trinnvis oppdragskontrakt med ramme på mellom 5.000,- og 25.000,- alt avhengig av kompleksitet og omfang
  • Vi skisser frem planer og fasader i samarbeid med deg og utarbeider prisramme/tilbud
  • Når skisser og pris er godkjent tegner vårt tilknyttede arkitektkontor ut 1:100 tegninger i 2D og 3D
  • Tilbud og leveringsbeskrivelse utarbeides. Du velger selv grad av egeninnsats
  • Kontraktsformen åpner for at tegningsgrunnlaget kan frikjøpes.
  • Herfra følger modellen vår normale rutine for kontraktsinngåelse under Bustadoppføringslova.

Ta kontakt med trygve@byggmesterentromso.no  eller kjell@byggmesterentromso.no  for mer informasjon.