Byggmesteren Tromsø


Det energismarte huset

I begrepet «Energismart» legger vi mer enn bare at huset har en god energikarakter. Både tetthet og isolasjonstykkelser øker med de siste kravene i teknisk forskrift. Med dette øker også behovet for gjennomtenkte og velprøvde løsninger, særlig med tanke på kondensfare i bygningskroppen. I A og B – sertifiserte hus er denne problematikken enda viktigere å ha kunnskap om.

Sveitsiske og tyske bolig – og materialprodusenter har bygget passivhus i 20 år. Erfaringene deres har vi hos Byggmesteren Tromsø tilegna oss og tilpasset det barske Nord-Norske klimaet. Vi påstår at du som vår kunde er sikret det aller beste resultatet når du skal gjennomføre husdrømmen din!

Vi fokuserer på flere  forhold:

 • Isolasjon, kuldebroer og termofotografering
 • En tett, men allikevel pustende, bygningskropp
 • Ventilasjon
 • Varmekilder

Under lenkene om pustende hus og varme hus går vi dypere inn i disse temaene. Her skal vi redegjøre omtrentlig for hva som skiller et hus med energikarakter A, B og C.

Energikarakter A

 • Huset har et totalt energiforbruk innenfor 79 kW per m2 per år.
 • Huset bygges med 25-30cm isolasjon mot grunn, 30-40 cm i yttervegg og 40-50 cm i tak. U-verdi  på vinduer er ca 0,8-1,0.
 • Tetthet bygningskropp er på 0,6 luftvekslinger i timen.
 • Med relativ lav årsmiddeltemperatur må det i Tromsø hentes energi fra solpaneler eller varmepumpe for å klare kravet.

Energikarakter B

 • Huset har et totalt energiforbruk innenfor 118 kW per m2 per år.
 • Huset bygges med 20-25cm isolasjon mot grunn, 20-25 cm i yttervegg og 35-40 cm i tak. U-verdi på vinduer er ca 1,0-1,2.
 • Tetthet bygningskropp er på max 1,5 luftvekslinger i timen.

Energikarakter C

 • Huset overholder dagens forskriftskrav med totalt energiforbruk innenfor 158 kW per m2 per år.
 • Huset bygges med 20cm isolasjon mot grunn, 20 cm i yttervegg og 30 cm i tak. U-verdi (U-verdi er betegnelsen for varmetap)  på vinduer er ca 1,2-1,4.
 • Tetthet bygningskropp er på 2,5 luftvekslinger i timen ved et bestemt trykk (50 pq)

Merk at dataene vi oppgir her er basert på at vi gjør en energiberegning av bygget  når vi tegner og planlegger det. Dette gir oss anledning til å bruke egenutviklede detaljer innenfor gjeldende tekniske forskrift.

Her er et eksempel på energibesparelse ved å velge et hus med A og B energikarakter i forhold til standardhuset med C:

 • Oppvarma areal 150 m2 gir et energiforbruk på 23700 kWt/år med energikarakter C, 17700 kWt/år med B og 11850 kWt/år med A. Du sparer altså ca 6000 kWt per år for hver oppgradering.
 • Med energipris på 1 kr. per kWt og estimert nedbetalingstid på merkostnad for oppgraderingen til A eller B til 30 år, ser man at strømbesparelsene ligger på hhv 180.000,- og 360.000,-
 • Grovt sett regner vi med en merkostnad for B og A hus på hhv 120.000,- og 300.000,- I tillegg kan komme tekniske innstalasjoner.
 • Om man i tillegg ser på inflasjon og økende energipris blir tallene langt bedre enn dette.
 • Enkelt sagt: Det lønner ser å bygge A og B hus!