Byggmesteren Tromsø


Det pustende huset

Den viktigste egenskapen i et pustende hus er at det er så tett som mulig. Luftlekkasje er energifiende nr én – et faktum som medfører de stadig økende tetthetskravene. De fleste vil med rette tenke at dette umulig kan være særlig bra for hverken huset eller oss som skal bo i det.

Her skal vi se på hvordan problemet løses.

Balansert ventilasjon

 • Vi skal først avlive en vanlig misforståelse: Du KAN lufte i et hus med balansert ventilasjon – uavhengig om det er et A, B eller C-hus. Du kan sove med vinduet opp om natta og du kan lufte ellers når du ønsker det!
 • Det sier seg selv at et hus som er helt tett må kvitte seg med brukt luft og få tilført frisk luft. Dette løses med å installere et balansert ventilasjonsanlegg, noe også den siste tekniske forskriften (TEK07) påbyr.
 • Heldigvis og velkommen etter sier vi! Byggmesteren Tromsø har ikke bygget en bolig uten balansert ventilasjon siden vi startet i 2001. Noe annet ville i våre øyne vært å spille hasard med våre kunders helse.
 • Byggmesteren Tromsø leverer høy kvalitet på kanalanlegg og aggregat. Vi går ikke på kompromiss for å levere deg som kunde et anlegg med de beste støy, luft og varmeegenskaper! 
 • Les mer om ventilasjon her:  http://enok.no/enokguiden/10_4.html 

Dampåpen bygningskropp:

 • Inne i et hus oppstår det et såkalt damptrykk mot tak og vegger. For å unngå at fuktighet slipper ut i isolasjonen har det de siste 30 åra blitt brukt en stadig tykkere plastfolie for å hindre dette, noe også dagens tekniske forskrift tillater. Vi mener dette ikke er bra nok.
 • Byggmesteren Tromsø sluttet med dampsperre av plast allerede i 2006. Da startet vi direkteimport av bygningsmembraner fra sveitsiske SIGA, en ledende leverandør av dette i Europa.
 • Hovederfaringen leverandører av passivhus og lavenergiboliger i Sveits og Tyskland har gjort seg, er at damptett plastikk gir fukt og råteskader når isolasjonstykkelsene øker utover 15-20 cm.  Dette fordi kondenseringsprosessen skjer både utenfra (solvarmen) og innenfra (husvarmen). Med godt isolerte vegger vil ikke kondens på utsiden av plasten klare å tørke og råteskader er et faktum.
 • Løsningen er å tillate denne kondensen å slippe inn i huset gjennom en svakt dampåpen membran. Fukten tar husets ventilasjonsanlegg seg av og problemet er løst. Dette konstruksjonsprinsippet gir en sunn og pustende bygningskropp. 
 • Les mer om SIGA-produktene her: http://www.siga.ch/Air-and-windtight-building-env.31.0.html?&L=1

Tørr luft.

Klager over tørr luft i norske boliger er vanlig. Her kan du sette deg inn i noen viktige momenter om temaet.

 • Selv om ubehaget kan være reelt nok, viser undersøkelser at det ofte ikke er luftfuktigheten som er problemet. Det kan like gjerne være for høy romtemperatur, for høy lufthastighet eller forurensinger i rommet som framkaller følelse av tørr luft.
 • Om vinteren synker innendørs relativ fuktighet. God ventilasjon og lange kalde perioder kan gi fuktighet under 20 % RF. Utendørstemperatur og ventilasjonsluftmengde er altså avgjørende, for hvilken innendørs relativ fuktighet som oppnås. Ventilasjonsmetode (naturlig, mekanisk avtrekk eller balansert ventilasjon) har i prinsippet ingen betydning.
 • Menneskers evne til å registrere og vurdere luftens relative fuktighet er dårlig, spesielt i området 20 -60 prosent RF. Det som oppfattes som tørr luft har ofte liten sammenheng med den faktiske luftfuktighet. Fornemmelsen av tørr luft har vel så mye sammenheng med luftens innhold av støvpartikler og/eller forurensende gasser, foruten lufttemperatur og lufthastighet forbi slimhinnene. Ekstremt lav luftfuktighet (under 10 %) kan imidlertid føre til problemer med statisk elektrisitet og uttørring av huden.
 • Ventilasjon bør fortsatt gå på normal fordi ventilasjon ikke bare skal fjerne fukt men også andre forurensninger. (CO2, lukt, gasser osv).