Byggmesteren Tromsø


Det varme huset

Vi har et værhardt klima her i Nord Norge, og du som bor i et eldre hus har sikkert kjent trekken når vi har minusgrader og sterk vind ute. For å bygge et varmt hus som også skal være energismart må det være tett. Det må også være godt isolert med få kuldebroer, og varmekildene i huset bør være basert på gjenvinnbar energi.

Tetting:

 • Fra 2010 ble forskriftskravet til tetthet fastsatt på 2,5 luftskiftinger i timen, og trykktesting av nye boliger påbudt. Dette kravet tilfredsstilles lett og er i våre øyne langt fra bra nok.
 • Allerede i 2007 leverte vi sertifisert trykktesting som standard i våre boligleveranser, noe som har gitt oss høy kompetanse om hvordan å bygge tette hus.

Isolasjon:

 • Isolasjonstykkelse og U-verdi på vinduer og dører er faktorer som avgjør hvor stort husets varmetap blir. Byggmesteren Tromsø kan levere inneklimavennlig formaldehydfri mineralullisolasjon i alle våre leveranser. Vi holder oss til en hver tid i front av valgmulighetene innen tilgjengelig teknologi på dører og vinduer.
 • For å sikre et best mulig resultat bruker vi også termofotografering av bygget i opplæringsrutinene til våre lærlinger samt ved stikkprøver i prosjektene våre. Dette gir god kompetanse og innsikt i hvor viktig rett utført isolering av bygningskroppen er for å bygge energieffektive boliger.

Varmesystemer:

 • Et viktig prinsipp i et energismart hus er å la investering til varmesystem harmonere med energibehovet. Siden boligen bruker lite strøm til oppvarming, vil det ikke være lønnsomt å investere i dyre varmeanlegg.
 • Om man legger en økonomisk vurdering til grunn er dermed vannbåren varme og veske/vann eller luft/vann varmepumper i normale hus under 200m2 ikke tilrådelig. Om du allikevel ønsker komforten fra vannbåren varme, har vi erfaring med slike leveranser og vil selvfølgelig levere det.
 • Vi leverer våre nøkkelferdige boliger standard med luft/luft varmepumpe eller peisovn – noe som er valgfritt i gjeldende forskrift.
 • Solenergi til oppvarming av varmtvann kan også være en forsvarlig økonomisk investering, og er et produkt som som i økende grad monteres i passivhusleveranser i Norge.
 • Les mer om alternative varmekilder her: http://www.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=1852

Varmegjenvinning:

 • På siden om det pustende huset omtalte vi husets ventilasjonsanlegg og behovet for å trekke ut gammel luft og tilføre frisk luft. Denne frisklufta må varmes opp og representerer så mye som 75% av husets totale varmebehov.
 • I det balanserte ventilasjonsaggregatet befinner det seg en varmeveksler som gjenvinner opp til 85% av varmen i lufta som ellers ville forsvunnet ut med den gamle lufta.
 • På denne måten bidrar ventilasjonsanlegget til å nedbetale seg selv.