Drømmer du om å bygge i hagen til mor?

Drømmer du om å bygge i hagen til mor?

Med disse karene på laget kan drømmen bli virkelighet. Jungelen av byggeforskrifter kan ta motet fra noen og enhver som planlegger å bidra til byfortetting. Men visste du at et byggefirma i Tromsø har spesialisert seg på å hjelpe vanlige folk med å utnytte plenen til en ekstra bolig?

– Vi kan lokale planbestemmelser og har lang erfaring med å bygge innenfor fortettingsbestemmelsene til Tromsø kommune, forteller Kjell Skog, daglig leder hos Byggmesteren Tromsø. 

Akkurat nå er det velrennomerte byggefirmaet i gang med flere «hageprosjekter», blant annet i Prost Schielderups gate der vi møtte noen av de rundt 35 fagfolkene i bedriften.

– Her har vi – med god hjelp av underleverandører – gjort alt fra A til Å forteller Skog, som mener god byggeledelse er en vesentlig suksessfaktor. Han viser til eksempler som at byggesøknaden gikk gjennom uten problemer takket være 3D-visualisering av nabolaget, og hvordan de henter hjelp av dyktige underleverandører når det for eksempel må sprenges under eksisterende bygg.


Kristoffer Ingebrigtsen Navas har ansvaret for design og arbeidstegninger. Han lager 3D-modeller som viser hvordan det ferdige bygget vil se ut i nabolaget. Det er til god hjelp nårbyggesøknaden skal behandles.


Som vi ser av denne 3D-tegningen, kan et tradisjonelt bindingsverkshus også bygges på en industriell måte. Komplette vegg-, gulv- og takelementer bygges på rammer i fabrikken, og transporteres til tomta med semitrailer.  

Til boligfeltet Strand på Kvaløya har Byggmesteren Tromsø levert over hundre boenheter fra sin husfabrikk på Tromsøya. Her er nabolaget visualisert i 3D.


Digitalisert byggeprosess

Byggmesteren Tromsø tilpasser husene til tomtens størrelse og kundens behov. Alt visualiseres med 3D-modeller, der utgangspunktet kan være påbygg av et eksisterende hus, eller at huset rives og det bygges flere nye boliger på tomta. 

3D-tegningene leses av maskiner som kutter materialene og fagarbeidere som prefabrikkerer moduler i Byggmesterens lokaler på Skattøra.

– Vi finner det mer lønnsomt å bygge modulene selv, i stedet for å bestille fra Baltikum, forteller Skog og forklarer at den digitaliserte byggeprosessen sammen med lokal bygging og effektiv transport holder kostnadene nede.

 

– Vi finner det mer lønnsomt å bygge modulene selv, i stedet for å bestille fra Baltikum, forteller Skog og forklarer at den digitaliserte byggeprosessen sammen med lokal bygging og effektiv transport holder kostnadene nede.


Tilpasset lokale forhold

Kjell Skog er opptatt av at husene de bygger skal være bærekraftige og tilpasset våre lokale forhold. Derfor er innovasjon og kompetanse viktig.

– Tek-bestemmelsene har økt kravene til husene, men samtidig har vi aldri sett så mange byggefeil som nå. Det krever kompetanse og ikke billig ufaglært arbeidskraft, slår han fast.

– Vi har et klima med mye fukt, lite sol, snøfokk og slagregn. Våre hus tåler å stå ute, konstaterer han.