Utnytter du potensialet i tomten din?

Utnytter du potensialet i tomten din?

Byggmesteren Tromsø AS (BMT) har spesialisert seg på fortetting av Tromsøs boligstrøk. De legger til rette for at du som eier bolig på tomt med fortettingsmulighet selv kan ta ut potensialet som ligger i dyre Tromsøtomter.

Sitter du som eier av en tomt eller en bolig som krever gjennomgående renovering har du tre valg: renovere, selge eller utvikle noe selv på tomten. 

– Mange velger enten å selge eller å renovere det gamle. Å sette igang prosessen med riving og nybygg er nok litt overveldende for folk flest. Mangel på nødvendig kompetanse og antatt høy risiko er naturlige faktorer som styrer folk mot enten salg eller renovering, selv om det uten tvil vil være mest lønnsomt å delta i utvikling og salg av et nytt prosjekt selv. Det er her vi kommer inn, sier Trygve Wedset, markedsansvarlig i BMT. 

Vi avklarer raskt og kostnadsfritt om det ligger et potensialet i tomten. Vi ser da på ulike muligheter for utvikling innenfor fortettingsreglene i Tromsø kommune, fortsetter Trygve.


Fortjenestepotensialet 


Skulle det vise seg at tomta har muligheter for utvikling, kartlegger BMT det ønskede nivå av deltakelse og planlegger veien videre i samarbeid med tomteeier. Nettopp her vil de fleste se fordelen i modellen de tilbyr: Med en beskjeden inngangsbillett inngår du en avtale hvor BMT utvikler, designer, søker godkjenning, markedsfører og selger prosjektet.

Grunneier får betalt for tomta før byggestart og drar på denne måten fordel av fortjenestepotensialet som ligger i å selge eiendommen med nye boliger på - uten å ta nevneverdig risiko.


Et av selskapets utviklingsprosjekter. Her stod det tidligere et renoveringsobjekt. Levert og gjennomført av Byggmesteren Tromsø AS.


Fra tegnebrettet til nybygg

Boligene i Ivar Aasens Veg 8 består av en eldre bolig som skal rives. Det er prosjektert og godkjent tre eneboliger på tomta hvor grunneier, som selv blir boende i en av boligene, finansierer ny bolig til seg selv ved å selge de to andre.


Det er prosjektert 3 eneboliger på en bolig som har bestått av ett eldre hus.


– I mange tilfeller er det plass til tre nye boliger på en vanlig tomt. Da vil salg av to boliger kunne gjøre den siste boligen kostnadsfri. Med andre ord kan prosjektet gi deg en ny, moderne bolig av høy kvalitet uten at din nåværende gjeldssituasjon endres. 

Skal man totalrenovere fra gammel til ny standard koster det omtrent det samme som å bygge helt nytt. Siden renovering krever økt belåning uten at det frigjør salgsareal kan gevinsten i utviklingsprosjekter være svært god, avslutter Trygve.